Zapůjčování termokamer do škol

Zajišťujeme fungování distribučních center po celé ČR, ze kterých si mohou učitelé zapůjčit sady termokamer do výuky.

Naše aktivity podporují

Podniky

Společnosti podporují aktivity v rámci společenské odpovědnosti.

Nadace

Podporu školství má ve svém zaměření řada nadací a neziskových organizací.

Municipality

Obce a kraje jako zřizovatelé škol podporují užitečné aktivity v oblasti školství.

Výhody zápůjčního systému

Nižší finanční náročnost

Nejsou nutné investice pro jednotlivé školy. Každá koruna podpory je tak účelně využita.

Více podpořených škol a učitelů

Díky systému zápůjček se podpora dostene k více učitelům. Dopad aktivit je tak násobně větší a probíhá snazší výměna pozitivních zkušeností.

Větší počet termokamer ve třídě

Díky většímu počtu termokamer se dostanou do ruky přímo studentům. Je tak možné realizovat badatelsky zaměřenou výuku.

Vždy plně funkční

Termokamery jsou vyvinuté speciálně pro školní prostředí. Pokud by se s kamerou cokoli stalo, je zajištěn rychlý odborný servis. Každý učitel tak vždy dostane plně funkční sadu termokamer.

Projektové dny

V rámci zápůjček si škola může naplánovat a objednat projektové dny, které povedou zkušení lektoři. Projektové dny mohou být tématicky zaměřeny dle požadavků jednotlivých škol.

Pravidelné aktualizace a servis

Termokamery jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány v distribučním centru. Učitel se tak o funkčnost kamer nemusí starat a může se věnovat činnostem, které souvisí pouze s výukou.

Možnost zapůjčení dalších pomůcek

Kromě termokamer je možnost učitelům zapůjčit další pomůcky, které využijí při demonstračních pokusech.

Zpětná vazba

Každá zápůjčka končí zpětnou vazbou, která nám pomáhá rozvíjet aktivity správným směrem dle požadavků učitelů. Zároveň je tak možno sledovat dlouhodobý efekt vynaložených finančních prostředků.